Thursday, December 5, 2013

Dr Ak Meta State Engineering

Dr Ak Meta State Engineering

Meta-State Developed TM ialah make untuk bidang ilmu yang bersumberkan Neuro-Linguistic Training (NLP), Neuro-Semantics (NS), Law of Consequence, Hypnotherapy dan lain-lain yang dikembangkan melalui training dan coaching. Saya berpendapat semua ilmu tersebut melibatkan "Meta-States" samada disedari atau tidak.

Kelakuan (behaviour) terjadi apabila kita memberi beberapa lapisan makna yang melibatkan fikiran dan perasaan kepada stimulus (noticeable fact) setelah berlaku aktiviti penapisan (get rid of, mist dan simplify). Untuk menghasilkan kelakuan yang dikehendaki, sebagai fasilitator, kita perlu merekabentuk (brainchild) beberapa lapisan makna yang abstrak dalam minda tak sedar menggunakan bahasa kabur (bahasa Milton).

"Merekabentuk" adalah tugas yang biasa dilakukan oleh jurutera dan selayaknya dianggap sebagai "Developed". Oleh itu, istilah Meta-State Developed TM adalah bersesuaian dengan tugas seorang "jurutera minda" terutamanya yang mengadaptasi pendekatan Neuro-Semantics oleh Dr. Michael Entrance.

Bagi yang sudah biasa dengan pendekatan Neuro-Linguistic Training (NLP) oleh Dr. Richard Bandler yang memberi penekanan kepada submodaliti dan predikat (VAK) untuk merekabentuk wayang minda (Native land Movie), istilah Scenario At all Developed TM dan Persuasion Developed TM telah digunakan secara meluas. Jadi bukanlah perkara yang baru untuk menggunakan istilah "Developed" dalam bidang yang melibatkan minda.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.